De beste bestemming voor premiumproducten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De ondernemer: Dit is de website van www.defixphone.nl deze website dient ter informatie en geeft een indicatie van het assortiment en de prijs in de winkels van Defix Phone. Dit is geen webshop waar men bestelling kan plaatsen.
* De reparatie voorwaarden zijn apart opgenomen onder het kopje ‘Reparatie voorwaarden’.

Defix Phone heeft twee vestigingen:
Ons bedrijfsadres van, vestiging 1: Nieuwstad 5, 7001 AC te Doetinchem
Ons bedrijfsadres van, vestiging 2: Waterstraat 7-9, 4001 AL te Tiel
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 58518304
Ons B.T.W.-nummer is NL230222419B01

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en in de winkels tussen ondernemer en consument.
 • Deze algemene voorwaarden worden aan de consument via de website beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, de klant kan de algemene voorwaarden bij de ondernemer opvragen en deze al zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de klant zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem of haar het meest gunstig is.

Productbeschrijving/reparatie omschrijving

 • Op de website zijn de producten zo zorgvuldig mogelijk omschreven, alle beschrijvingen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten
 • De op de website getoonde producten zijn via de website NIET te bestellen alleen te koop in de vestigingen van Defix Phone
 • Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven of mondeling door de reparateur aan de klant is meegedeeld.

Prijs

 • De aangegeven prijs op de website is slechts een indicatie zowel voor de reparaties als de producten.
 • De werkelijke prijs kan per vestiging verschillen. De werkelijk prijs van een product of reparatie is de prijs welk een consument in de winkel dient te betalen.
 • Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website.
 • De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de vermelde prijs is altijd inclusief BTW.
 • De prijs van een product is aangeduid met een sticker, bord of prijskaart. Deze prijs is inclusief BTW.
 • In het geval dat prijs bij een product niet vermeld staat, zal de winkelier de prijs mondeling voor de transactie met de klant communiceren.

Kassabon en het reparatieformulier

 • Op de kassabon staat het volgende vermeld, gegevens van vestiging, de aankoopdatum, het product categorie, omruil termijn, het totaal bedrag en de BTW.
 • Op het reparatieformulier wordt het volgende vermeld, gegevens van de vestiging, klant gegevens, telefoon specificaties, omschrijving van de reparatie, totaal bedrag inclusief BTW. Het totaalbedrag kan afwijken indien telefonisch, mondeling of per email anders overeengekomen.

Aankoop annuleren/Reparatie stoppen

 • Klant mag het product in de winkel controleren en met instemming en onder toezicht van de winkelmedewerker en het product testen. Het is niet toegestaan om zonder overleg en toezicht een product uit verpakking te halen of uit de winkel te nemen zonder te hebben betaald.
 • Indien een toestel ter reparatie is ingeleverd en er aan gewerkt is, de klant kan deze niet annuleren in het geval van annulering dient de klant de gemaakte kosten te betalen zowel voor de gebruikte onderdeel als uurloon.
 • De klant kan alleen de reparatie annuleren in het geval dat er wijziging heeft plaatsgevonden in de vooraf afgesproken reparatiekosten.
 • De klant kan de reparatie stoppen, indien Defix Phone onder de vastgestelde termijn bepaalde onderdeel niet kan leveren. Defix Phone kan de tot zover de gemaakte kosten op de klant verhalen.

Garantiebepaling

 • Wij houden ons aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften welk voor ons gelden.
 • Wij geven geen garanties op hoesjes, glass protectors, of tweedehandse toestellen tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Voor garantiebepalingen betreft de ‘reparaties’ verwijzen wij u graag naar onze ‘reparatie voorwaarden’.

Vervangend product

 • Defix Phone is niet verplicht om klant een vervangend product aan te bieden als deze niet onder de garantievoorwaarden valt.
 • Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend toestel tijdens de duur van de reparatie

Geschillenoplossing door de rechter

De consument heeft het recht gedurende zes weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →