De beste bestemming voor premiumproducten

Reparatie voorwaarden

[spb_text_block title=”Reparatieformulier, het defect” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”first”]

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Defix Phone als reparateur van consumentenelektronica (mobiele telefoons, tablet en iPads) optreedt.

 • Bij reparatie wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.
 • Indien tijdens reparatie blijkt dat het toestel waterschade heeft (gehad), Defix Phone is niet verantwoordelijk voor het uitval van het toestel
 • Indien klant voor een vervangend onderdeel kiest in plaats van een originele onderdeel,  als daardoor schade ontstaat is Defix Phone niet aansprakelijk
[/spb_text_block] [spb_text_block title=”Garantiebepaling” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”last”]
 • Reparaties aan een waterschade toestel valt altijd buiten de garantie
 • Toestellen met een kromme frame of beschadigde behuizing vallen na een reparatie niet onder onze garantievoorwaarden
 • Defix Phone geeft na het voltooien van de reparatie schriftelijk een garantie van drie maanden. Dit kan zijn op het reparatieformulier als kassabon met een stempel van de winkel. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het toestel aan de klant.
 • Niet elke reparatie valt automatisch onder de garantie.
 • Moederbord defect die niet aan de uitgevoerde reparatie of onderdeel gerelateerd is, valt onder verantwoordelijkheid van de klant
[/spb_text_block] [blank_spacer height=”40px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Stoppen of doorgaan met reparatie” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”first”]
 • Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de reparatieformulier, dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het toestel voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt reparatie na overeenstemming met de klant
 • Wanneer het reparatieformulier geen kostenraming vermeldt en de prijs na onderzoek kan worden vastgesteld dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het toestel voor die prijs wil laten repareren. De klant kan eventueel afzien van verder dienstverlening door Defix Phone. In dat geval betaalt de klant dan de onderzoekskosten of andere gemaakte kosten.
 • Defix Phone mag de reparatieduur met drie maanden verlengen indien hier een reden voor is.
[/spb_text_block] [spb_text_block title=”Aanvullend aan reparatie voorwaarden” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/2″ el_position=”last”]
 • Defix Phone is enkel verantwoordelijk voor de reparatie waarvoor het toestel is gebracht
 • Defix Phone is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan bij de reparatie of hierna, buiten dan de onderdelen die door Defix Phone zijn vervangen
 • Defix Phone is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of instellingen. Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar Back-up.
 • Toestellen zullen hun waterdichtheid verliezen na de reparatie
 • Lever de simkaart en accessoires niet in, maar bewaar deze zelf. Zo kunnen deze tijdens de reparatie niet kwijtraken. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van deze artikelen
 • Indien na twee achtervolgende telefonische of e-mail mededelingen van Defix Phone aan de klant dat het toestelt gereed is, de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten het toestel op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op het opbrengt te verhalen
 • Defix Phone is niet gehouden aan het meegeven van de defecte/beschadigde onderdeel na de reparatie. Wilt u als klant uw defect/beschadigde onderdeel meenemen dan bent u verplicht dat voor de reparatie aan te geven. Over de staat hoe het onderdeel aan u wordt meegegeven kan de reparateur niet aansprakelijk worden gesteld, want bij de reparatie kan het onderdeel verder beschadigd raken, zoals het scherm die verder afbrokkelt of barst
[/spb_text_block] [blank_spacer height=”40px” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Style Switcher

Layout options
Background Examples (boxed-only)
Many more options included →